Home » Nepovratna sredstva za spodbude za rast podjetij
Annum bicycles

Nepovratna sredstva za spodbude za rast podjetij

XPERIENCE BIKE d.o.o. je dobil nepovratna sredstva za spodbude za rast podjetij na področju lesa (P2L) za nakup novega CNC stroja za zagon proizvodnje koles z lesenim okvirjem.

Osnovni cilji, ki jih bomo v okviru svojega poslovanja zasledovali so:

  • Uveljaviti se kot priznan ponudnik koles z lesenim okvirjem
  • Osvojiti domači trg in nekatere trge nekaterih drugih evropskih držav
  • Posodabljati in nadgrajevati proizvodnjo
  • Dvigniti produktivnost
  • Vlagati v nadaljnji razvoj
  • Razvoj novih inovativnih in tržno zanimivih produktov

Investicija nam omogoča učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije (lesa) v okviru proizvodnje, zmanjšanje uporabe in izpuste nevarnih snovi v okolju, zmanjšanje povzročanja večjih količin odpada, možnost reciklaže in ponovne uporabe odpadnega materiala in zmanjšano porabo materiala.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Delež sofinanciranja: 70% upravičenih stroškov operacije.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani http://www.eu-skladi.si/